Na vrh

Pravila privatnosti

PRIKUPLJANJE, OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Korištenjem, posjećivanjem i pregledavanjem ovih mrežnih stranica prihvaćate i suglasni ste s prikupljanjem osobnih podataka korisnika potrebnih za realizaciju naših usluga i kupovinom naših proizvoda.

Voditelj obrade podataka
Kanpak d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.kanpak.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Kanpak d.o.o., Kraljevec 15, Zagreb OIB: 1104668815 (u daljnjem tekstu Kanpak d.o.o.) obrađuje osobne podatke.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.Ova Polit
ika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo
Za pristup većini naših usluga nije potrebna nikakva prijava/registracija, pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama ili naručivanju proizvoda treba se prijaviti/registrirati. Prilikom prijave treba popuniti određena polja (neka se obvezno popunjavaju, a druga po želji) Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti osobne podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama ili izvršiti narudžbu ili zatražiti besplatne uzorke, a Kanpak d.o.o. neće moći odgovoriti na njegov upit/zahtjev/narudžbu

Osobni podaci: ime, prezime, adresa, kontakt broj, email adresa, OIB, IP adresa i sl.
Informacije o prodaji/kupnji proizvoda i usluga.Informacije o dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

Svrha prikupljanja podataka
Prodaja naših proizvoda i usluga.
Kanpak d.o.o. će prikupiti osobne podatke, informacije o prodaji kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora.
Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.
Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda
Kanpak d.o.o. prikuplja osobne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.
Kanpak d.o.o. ne prikuplja podatke o djeci. Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu www.kanpak.hr. Niti jedan dio Internetske stranice www.kanpak.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 18. godina.

Prijenos trećim stranama
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos. Kanpak d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. Kanpak d.o.o. će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca/Korisnika s:

1.Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Kanpak d.o.o. koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.
3. Tvrtka Mailchimp koji se profesionalno bavi automatiziranim slanjem oglašivačkih poruka

Google Analytics
Koristimo uslugu „Google Analytics” u svrhu racionalizacije naših internetskih stranica (i) optimizacijom internetskog prometa tj. posjeta internetskoj stranici tvrtke i prelazaka na druge internetske stranice koje su dio našeg poslovnog sustava te, po potrebi, (ii) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom web stranica. „Google Analytics” usluga je koju pruža Google Inc. „Google”, a koja obuhvaća detaljne statističke podatke o posjetama web stranicama i mjestima s kojih su im korisnici pristupili te mjeri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć „kolačića” koji su pohranjeni na vašem računalu, „Google Analytics” analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internetske stranice.
Na podatke o upotrebi naših internetskih stranica koji se skupljaju uz pomoć „kolačića”, uključujući i vašu IP adresu, primjenjuju se algoritmi koji jamče anonimnost korisnika (funkcija „_anonymizelp()” i sl.) te se podaci šalju na Googleove poslužitelje u SAD-u. Više informacija o tome na koji se način skriva IP adresa potražite ovdje: https://support.google.com/analytics/answer/2763052
Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć „kolačića” s ciljem ocjenjivanja načina upotrebe te sastavljanja izvješća o aktivnostima na našim internetskim stranicama te će nam ta izvješća isporučiti kako bismo ih mogli analizirati.
Google ima pravo proslijediti ove podatke trećim osobama u skladu sa zakonskim obvezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea provodi treća osoba. Ni u kojem slučaju Google neće spajati niti povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže.
U postavkama vašeg internetskog preglednika možete onemogućiti preuzimanje i pohranjivanje „kolačića”. Za to upotrijebite dodatak za internetski preglednik koji možete preuzeti ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Primite na znanje da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internetskim stranicama.
Upotrebom naših internetskih stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.

Pravna osnova obrade osobnih podataka
Korisnik koji se prijavljuje/naručuje online/traži besplatni uzorak , prilikom unosom svojih podataka na Internet stranici www.kanpak.hr te potrdom (klikom) na Uvjete poslovanja te sigurnošću i zaštitom podataka potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka info@kanpak.hr.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni i gdje se pohranjivaju
Kanpak d.o.o pohranjuje osobne podatke Korisnika, primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija/priovla Korisnika. Svi podatci Korisnka se pohranjivaju na prijenosnom računlu Službenika za zaštitu osobnih podataka. Ovlaštenim tvrtkama za održavanje servera cyber_Folks d.o.o Kanpak d.o.o zakuplje prostore na serverima unutar EU-a.

Sigurnost i povjerljivost
Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke (npr. firewall), a podaci su zaštićeni.. Tijekom obrade koristimo sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja. Iako ne možemo jamčiti da neće biti gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja osobnih podataka, poduzimamo sve moguće sigurnosne mjere kako bismo osobne podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Korisnik to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@kanpak.hr i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Kanpak d.o.o. putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@kanpak.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Kanpak d.o.o. je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt info@kanpak.hr , telefon ++385 (0)1 345 33 99, adresa Kanpak d.o.o., Kovinska 4a, 10 090 Zagreb.

Pravo na prigovor
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@kanpak.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.