e-Kutije i kurirske vrećice

e-Kutija Book natron

Jedinstvene kutije izrađena za potpuno zaštitu knjiga, kataloga i časopisa u transportu.

e-Kutije natron

Sigurne, pouzdane i čvrste kutije. BIOPACK amblaža 100% ekološko!

e-Kutije bijele

Sigurne, pouzdane i čvrste kutije. BIOPACK amblaža 100% ekološko!

Kurirske vrećice bijele

100% reciklirane vrećice koja su 100% vodonepropusne.