Trake za zatvaranje i U-klipići

Trake za zatvaranje – ZLATNE

Sa trakama za zatvaranje na jednostavan i siguran način ručno zatvorite pakiranje

Trake za zatvaranje – BIJELE

Sa trakama za zatvaranje na jednostavan i siguran način ručno zatvorite pakiranje

U-klipići – ZLATNI

Jednostavan i siguran način za ručno zatvaranje pakiranje

U-klipići – BIJELI

Jednostavan i siguran način za ručno zatvaranje pakiranje