Na vrh

Uvjeti korištenja

Općenito
Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje internetskih stranica www.kanpak.hr od strane krajnjih korisnika. Korištenjem ovih internetskih stranica (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), Kupci iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica www.kanpak.hr u skladu s njima. Pravo korištenja ovih internetskih stranica osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je internet općenito sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Kanpak d.o.o. Stoga, Kanpak d.o.o. ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Iako je cilj tvrtke Kanpak d.o.o. ove internetske stranice učiniti dostupnom 24 sata dnevno i to 7 dana u tjednu, internetske stranice ponekad možda neće biti dostupne zbog bilo kojeg razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole tvrtke Kanpak d.o.o. pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Kanpak d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Kanpak d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Sjedište tvrtke Kanpak d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Korištenjem ovih internetskih stranica izjavljujete da ste upoznati i suglasni s ovdje iznesenim uvjetima poslovanja i pravilima. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od uporabe ovih internetskih stranica.

Promjena uvjeta
Kanpak d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetujemo korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promijene Uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka, i vi nastavite koristiti naše internetske stranice, podrazumijeva se da prihvaćate Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka koji su trenutno važeći. Bilo kakva izmjena ili brisanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah nakon što bude objavljena na stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Ponašanje krajnjeg korisnika
Nije dopušteno koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u ostale trgovačke svrhe osim kupnje od tvrtke Kanpak d.o.o. . Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pisanog odobrenja tvrtke Kanpak d.o.o. . Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao niti onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Također, pridržavamo pravo (ali ne i obvezu) da korisničke poruke u cijelosti ili djelomično izbrišemo.

Intelektualno vlasništvo
Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki Kanpak d.o.o. ili je ustupljeno tvrtki Kanpak d.o.o. ,a u vlasništvu je trećih osoba. Tvrtka Kanpak d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke Kanpak d.o.o. . Ne smije se smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji bez ograničenja, no može se zatražiti dopuštenje za umnožavanje. Sve fotografije, slike, i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo tvrtke Kanpak d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internet stranicama pridržava tvrtka Kanpak d.o.o. Dopuštenje se daje medijskim subjektima radi upotrebe materijala isključivo u uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Također, nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem proizvoda ili usluga bilo koje vrste.

Odgovornost
Tvrtka Kanpak d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web lokacije. Tvrtka Kanpak d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na njegovoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost.

Izjava o povjerljivosti podataka
U tvrtki Kanpak d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o uporabi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Slanjem e-pošte ( upita, zahtjev za ponudom ili računa) na našoj web stranici krajnji korisnici pristaju da njihove podatke koristimo u marketinške svrhe. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prekid poslovnog odnosa
Tvrtka Kanpak d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim klijentom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Kanpak d.o.o. zadržava pravo a, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim ponašanje svojeg klijenta u slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta poslovanja.

Žigovi
ZDRAVO PAKIRANJE ZA ZDRAVU HRANU je žig tvrtke Kanpak d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig izričito pridržana. Pravno na korištenje žiga izdaje se pismenim putem na zahtjev klijenta.

Pravo izmjene sadržaja
Tvrtka Kanpak d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Tvrtka Kanpak d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na našoj web stranici i prikupljat će samo osobne podatke kroz dobrovoljnu registraciju kao što su npr. ime, adresa, oib, broj mobitela, telefonski broj ili e-mail adresa. Ti će se podaci koristiti za udovoljavanje pojedinačnim zahtjevima za informacijama, a bit će utemeljenje za bolje razumijevanje potreba korisnika, a radi unaprjeđenja proizvoda i usluga tvrtke Kanpak d.o.o.